Đèn LED Panel 60×120/75W D P01 (Mây trời) Rạng Đông

6.137.000