Đèn LED Panel tròn 6W 110/6 D PT03L Rạng Đông

128.000